Your browser does not support JavaScript!
招生資訊

1. 資格:

     國內公立及立案之私立大學或教育部認可之外國大學或獨立學院畢業,得有學士學位或具有同等學力資格者。

2. 招生辦法:

     採「甄試」與「入學考試」兩種方式。

3. 考試科目:

     甄試─書面資料審查、面試

     考試─書面資料審查、面試

    (甄試與招生考試相關資訊,以本校當年度招生考試簡章為主,請按此連結取得最新招生資訊)